ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη αυτή που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας) καθώς και κατάποσης, σε παιδιά και ενήλικες.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που απώτερο σκοπό της έχει την βελτίωση την λειτουργικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης των παιδιών, μέσα από την χρησιμοποίηση του παιχνιδιού και των σκόπιμων δραστηριοτήτων 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργο του Ειδικού Παιδαγωγού. Αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει την Μαθησιακή Υποστήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου, κτλ.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Διατυπώθηκε το 1962 από τον Samuel Kirk (ψυχολόγος και ειδικός παιδαγωγός στο Πανεπιστήμιο Illinois) σε μια προσπάθεια να εξηγήσει την αναντιστοιχία που είχε παρατηρήσει ανάμεσα στις εμφανείς νοητικές ικανότητες ενός παιδιού να μάθει και στην τελική του απόδοση. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι υπηρεσίες ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης καθώς και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται από Ψυχολόγο.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί βαθύτερη και πιο μακροπρόθεσμη θεραπευτική υποστήριξη και στοχεύει στην καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού ή του εφήβου και στην καλύτερη προσαρμογή του στο περιβάλλον, όταν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις. 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η ψυχομετρική εκτίμηση αναφέρεται στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόμου, των νοητικών ή γνωστικών του λειτουργιών (π.χ. νοημοσύνη) ή την εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της συμπεριφοράς του μέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον μέσα από τη χρήση έγκυρων και αξιόπιστων διαγνωστικών δοκιμασιών (test) ή σταθμισμένων ερωτηματολογίων.

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Στο κέντρο μας παρέχεται υπηρεσία παιδοψυχιατρικής εκτίμησης και παρέμβασης για παιδιά και εφήβους.

Οι εκτιμήσεις γίνονται μετά από εκφρασμένο αίτημα της οικογένειας του παιδιού ή εφήβου.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί βαθύτερη και πιο μακροπρόθεσμη θεραπευτική υποστήριξη και στοχεύει στην καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού ή του εφήβου και στην καλύτερη προσαρμογή του στο περιβάλλον, όταν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΟΛΟΓΙΚΗ &
ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο εξειδικευμένος Παιδίατρος – Αναπτυξιολόγος είναι ο επιστήμονας, ο οποίος με τη χρήση σταθμισμένων tests, ελέγχει αν τα παιδιά αναπτύσσονται, μαθαίνουν και συμπεριφέρονται όπως τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία η οποία απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων & προσωπικότητας), οι μαθητές βοηθιούνται στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους.