ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Σχολική Ετοιμότητα Και Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

 

Είναι τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα παιδί για να είναι έτοιμο να προσαρμοστεί και να δεχτεί τα νέα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και να ανταπεξέλθει στις όποιες δυσκολίες συναντήσει στο σχολικό περιβάλλον.

Ετοιμότητα είναι η κατάσταση στην οποία το παιδί έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει να αποκτήσει μια νέα γνώση ή δεξιότητα και περιλαμβάνει: 

 • τη σωματική ανάπτυξη (εγκέφαλος, κινητικότητα, ομιλία)
 • την πνευματική ανάπτυξη (νοημοσύνη, γνωστική ανάπτυξη, μνήμη)

Eίναι γνωστό ότι η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο εξέλιξης τόσο του ίδιου του παιδιού όσο και της οικογένειάς του και θεωρείται μία από τις κρισιμότερες περιόδους της παιδικής ηλικίας.

Το «πέρασμα» σε έναν «άγνωστο κόσμο» εμπεριέχει αλλαγές που επηρεάζουν τη ζωή του παιδιού όπως: αύξηση αριθμού μαθητών, μεγαλύτερος χρόνος παραμονής μέσα στην τάξη, νέα πρόσωπα, διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας, λιγότερη ατομική βοήθεια, αύξηση προσδοκιών για ατομική εργασία, κ.α.

Η μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό για να είναι επιτυχής χρειάζεται την κατάλληλη προετοιμασία, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσαρμογή του παιδιού. Η αδυναμία των παιδιών να προσαρμοστούν στις αλλαγές του Δημοτικού ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην κοινωνικοποίηση, την ακαδημαϊκή εξέλιξη και τη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους.

Ο έλεγχος της σχολικής ετοιμότητας των νηπίων αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της αποτελεσματικής ενταξής τους στο Δημοτικό.

Πώς μπορεί να γίνει, λοιπόν, αυτό;

Το Α΄ τεστ είναι το πρώτο ελληνικό σταθμισμένο τεστ που ανιχνεύει τις δυσκολίες των παιδιών πριν την εισαγωγή τους στο Δημοτικό με τη μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία. Μέσα από ορισμένες δραστηριότητες το Α΄ τεστ εξετάζει αν το παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο Δημοτικό.

Το Αθηνά τεστ ένα εργαλείο που αξιολογεί τις Μαθησιακές Δυσκολίες παιδιών, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως εργαλείο σχολικής ετοιμότητας των νηπίων.

Τα εργαλεία σχολικής ετοιμότητας αξιολογούν: τη γλωσσική επάρκεια, την κριτική ικανότητα, την πρώιμη αφαιρετική σκέψη, τον οπτικο-κινητικό συντονισμό, την αδρή και λεπτή κινητικότητα, τις ακολουθίες, τη φωνολογική ενημερότητα και τη μνήμη αριθμών και εικόνων.

Με συμπληρωματική εκτίμηση της συναισθηματικής ωριμότητας, της συμπεριφοράς, της κινητικότητας και της συγκέντρωσης της προσοχής κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, οι Ειδικοί του κέντρου ελέγχουν την ετοιμότητα του νηπίου για το Δημοτικό σχολείο.

Ένα επιπλέον εργαλείο που διαθέτει το Κέντρο μας είναι το τεστ νοημοσύνης WPPSI – III που αξιολογεί τη νοητική λειτουργικότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας και μπορεί να μας δώσει σημαντικές και αναλυτικές πληροφορίες για το ενδο-ατομικό προφίλ των νηπίων.

Όλα αυτά τα τεστ χορηγούνται σε ηλικίες 5-6 ετών και ο ιδανικός χρόνος χορήγησής τους είναι πριν την εισαγωγή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο και συγκεκριμένα τους μήνες μετά τον Μάρτιο.

Μπορούμε να προλάβουμε Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στη σύνθετη σκέψη, την κρίση, την ομιλία, τους λεπτούς χειρισμούς, τη συμπεριφορά, την υπερκινητικότητα και την προσοχή.

Ενημερωτικά, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι στην ηλικία των 5-6 ετών το παιδί πρέπει να:

 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.
 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη.
 • Κάνει ερωτήσεις με το «πώς».
 • Απαντά λεκτικά στο «Γεια» και στο «Τι κάνεις;».
 • Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας.
 • Μετρά ως το 30 μηχανικά.
 • Γράφει το όνομά του.
 • Χρησιμοποιεί παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο κατάλληλα.
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους.
 • Ονομάζει τα αντίθετα.
 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες.
 • Μεταφέρει λεκτικά με ακρίβεια μια ιστορία.
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια.
 • Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις.
 • Μπορεί να πηγαίνει μόνο του τουαλέτα.
 • Αποδέχεται να χάνει και να κερδίζει με σεβασμό

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας θα δίνονται με γραπτή αναφορά και προσωπική επαφή. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ερώτηση ή απορία έχετε.