ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Oι υπηρεσίες συμβουλευτικής και συναισθηματικής υποστήριξης καθώς και οι υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται απο Ψυχολόγο.

Το έργο του Ψυχολόγου περιλαμβάνει την αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί ή ο έφηβος στην προσαρμογή του στο περιβάλλον, στις σχέσεις του με τους συνομηλίκους ή και τους ενήλικες, αλλά και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση). 

Ο Ψυχολόγος παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του παιδιού ή του εφήβου και στην καθοδήγησή του για τη διαχείριση τρέχοντων ζητημάτων που το απασχολούν και το δυσκολεύουν.

Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα εφαρμόζεται σε παιδιά τόσο προσχολικής όσο και σχολικής ηλικίας. Προσφέρεται για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ελλείμματα στις γνωστικές δεξιότητες, δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και σε παιδιά που επιθυμούν να βελτιώσουν τις στρατηγικές μελέτης και τις οργανωτικές τους δεξιότητες.

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς και προσαρμογής σε κοινωνικές καταστάσεις, την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων και τη διαχείριση συναισθηματικών παραγόντων που μπορεί να επιβαρύνουν τη λειτουργικότητα του παιδιού (π.χ. απόσυρση, επιθετικότητα).

Συμβουλευτική Γονέων και Οικογένειας

Ο Ψυχολόγος παρέχει, επίσης, συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς και οικογένειες για τη διαχείριση ζητημάτων της καθημερινότητας και της επικοινωνίας με τα παιδιά.

Οι γονείς μπορούν να βοηθηθούν στην αναγνώριση, την κατανόηση και την αποδοχή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους, αλλά και να μάθουν τρόπους να διαχειρίζονται οι ίδιοι και με μεγαλύτερη επιτυχία τις «προβληματικές» συμπεριφορές των παιδιών και τις δύσκολες καταστάσεις.