ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ψυχοθεραπεία Παιδιών, Εφήβων & Οικογένειας

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί βαθύτερη και πιο μακροπρόθεσμη θεραπευτική υποστήριξη και στοχεύει στην καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού ή του εφήβου και στην καλύτερη προσαρμογή του στο περιβάλλον, όταν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις. 

Μπορεί να αφορά και να απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, δυσάρεστα συναισθήματα ή χαμηλή αυτοεκτίμηση αλλά και προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αναζήτηση ατομικής θεραπείας προκύπτει από την επιθυμία του ατόμου να διαχειριστεί θέματα που περιορίζουν τη λειτουργικότητά του στην καθημερινότητα.

Τέτοια θέματα μπορεί να είναι: άγχος, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, κοινωνική απομόνωση, προβλήματα σχέσεων, εξαρτήσεις, ψυχοσωματικά συμπτώματα, διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, χαμηλή αυτοπεποίθηση.