ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα Επαγγελματικού προσανατολισμού:
• Συνεντεύξεις 
• Ερωτηματολόγια 
• Οργάνωση στόχων
 
Στόχοι Επαγγελματικού προσανατολισμού:
• Να αναγνωρίσει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του
• Να εξερευνήσει τα δυνατά του σημεία και τα ταλέντα του
• Να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του
• Να αποκτήσει κίνητρα, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση

Η έκθεση που θα λάβει ο μαθητής στο τέλος, αποτελεί έναν οδηγό για την καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και τον εντοπισμό της κατεύθυνσης σπουδών που του ταιριάζει. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια απαραίτητη υπηρεσία για τους εφήβους που προσπαθούν να συνταιριάξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους με την πραγματικότητα των σπουδών και της επαγγελματικής αποκατάστασης. Με γνώμονα αυτές τις διαπιστώσεις, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την αξιολόγηση αλλά και την καθοδήγηση του έφηβου ή του νεαρού ενήλικα προς την κατεύθυνση που θα του επιτρέψει να αξιοποιήσει τον εαυτό του και τις δεξιότητές του.