ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργο του Ειδικού Παιδαγωγού. Αφορά ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει την Μαθησιακή Υποστήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου, κτλ. 

Ειδική Διαπαιδαγώγηση Ή Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι έργο του Ειδικού Παιδαγωγού. Ο Ειδικός Παιδαγωγός ασχολείται με παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, με απώτερο στόχο την ακαδημαϊκή τους επιτυχία καθώς και την συμμετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Το Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα έχει στόχο την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών (από την Α’ δημοτικού έως την ολοκλήρωση της σχολικής φοίτησης). 

Ο Ειδικός Παιδαγωγός παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη μεταφορά γνώσης μέσω των «διαφορετικών» τρόπων διδασκαλίας, αλλά και στο «ξεκλείδωμα» των συναισθημάτων του παιδιού μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. Στην ουσία, ο Ειδικός Παιδαγωγός μαθαίνει στο παιδί πώς να μαθαίνει.

Είναι βεβαίως, δεδομένο, ότι πριν σχεδιαστεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, θα πρέπει να έχει γίνει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μαθησιακών και γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού.

Επιπλέον εξίσου σημαντικό είναι ότι ο Ειδικός Παιδαγωγός αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Είναι αυτός που θα συμβουλέψει, θα στηρίξει και θα καθοδηγήσει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Σε τι διαφέρει τελικά το Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα από την σχολική μελέτη;

Στο Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα δεν δουλεύουμε την σχολική ύλη αλλά τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης του παιδιού, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του.

 

 

Ποιες περιπτώσεις παιδιών δύναται να αναλάβει ένας Ειδικός Παιδαγωγός;


 Παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόκληση ή χρειάζονται ενίσχυση σε έναν ή σε περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

  • Στην ανάγνωση ή στην γραφή
  • Στην οργάνωση γραπτού λόγου (σκέφτομαι και γράφω, έκθεση)
  • Στην κατανόηση γραπτού λόγου
  • Στην μνήμη (βραχύχρονη & μακρόχρονη)
  • Στην οργάνωση της μελέτης
  • Στη συγκέντρωση και την προσοχή
  • Στην ταχύτητα μελέτης
  • Στη λογική κριτική σκέψη
  • Στις μαθηματικές έννοιες