ΑΝΑΠΤΥΞΙΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 

Ο εξειδικευμένος Παιδίατρος – Αναπτυξιολόγος είναι ο επιστήμονας, ο οποίος με τη χρήση σταθμισμένων tests, ελέγχει αν τα παιδιά αναπτύσσονται, μαθαίνουν και συμπεριφέρονται όπως τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους.

Παιδονευρολογική Εκτίμηση

Ο Παιδονευρολόγος εκτιμά και ανιχνεύει τις παθήσεις του Κεντρικού (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) και Περιφερικού Νευρικού συστήματος (νεύρα, νευρομυικές συνάψεις και μυς).

Συνήθεις παθήσεις που εξετάζει στα παιδιά και εφήβους είναι οι ακόλουθες:
  • Κινητικές διαταραχές (τικ, ακούσιες κινήσεις, τρέμουλο κ.ά.)
  • Επιληψία
  • Διαταραχές ισορροπίας και ύπνου
  • Μουδιάσματα και Μυϊκή αδυναμία
  • Προβλήματα στην κίνηση των οφθαλμών
  • Νευροπάθειες και Μυοπάθειες