Η Φιλοσοφία μας


Η Φιλοσοφία μας

Φιλοσοφία μας είναι η δημιουργία μιας Διεπιστημονικής ομάδας με κοινό στόχο την μέριμνα για την ανάπτυξη και βελτίωση του κάθε παιδιού.

Δημιουργούμε δεσμούς εμπιστοσύνης παρέχοντας την κατάλληλη προσέγγιση και αντιμετώπιση των διαταραχών Μάθησης, Λόγου και Συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων.

Με γνώμονα την παραπάνω φιλοσοφία, σχεδιάζουμε ευέλικτα εξατομικευμένα προγράμματα χρησιμοποιώντας τις πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές και εκπαιδευτικές μεθόδους.

Κάθε όραμα γίνεται πραγματικότητα όταν διαπνέεται από σεβασμό, γνώση, αγάπη και πάθος σε αυτό που κάνεις, όπως αποδεικνύεται από την εμπειρία μας των 29 ετών.


Στοχεύουμε:

  • Στην καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και βελτίωση των παιδιών
  • Στην παροχή κατάλληλων θεραπευτικών προγραμμάτων
  • Στην καθοδήγηση και συμβουλευτική των γονέων
  • Στην ενεργή συμμετοχή των γονέων στα θεραπευτικά προγράμματα
  • Στην ποιότητα και στις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
Η Φιλοσοφία μας


Η φιλοσοφία μας

Φιλοσοφία μας είναι η δημιουργία μιας Διεπιστημονικής ομάδας με κοινό στόχο την μέριμνα για την ανάπτυξη και βελτίωση του κάθε παιδιού.

Δημιουργούμε δεσμούς εμπιστοσύνης παρέχοντας την κατάλληλη προσέγγιση και αντιμετώπιση των διαταραχών Μάθησης, Λόγου και Συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων.

Με γνώμονα την παραπάνω φιλοσοφία, σχεδιάζουμε ευέλικτα εξατομικευμένα προγράμματα χρησιμοποιώντας τις πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές και εκπαιδευτικές μεθόδους.

Κάθε όραμα γίνεται πραγματικότητα όταν διαπνέεται από σεβασμό, γνώση, αγάπη και πάθος σε αυτό που κάνεις, όπως αποδεικνύεται από την εμπειρία μας των 29 ετών.