Συχνές Ερωτήσεις

Προβλήματα Μάθησης

Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει στην Α΄ Δημοτικού;

Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει στην Α΄ Δημοτικού;

Στην Ελλάδα σήμερα, το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή του παιδιού στην Α΄τάξη του Δημοτικού σχολείου, είναι η χρονολογική του ηλικία.
Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι η συμπλήρωση της ηλικίας και μόνο δεν αποτελεί το διαβατήριο για την ομαλή εισαγωγή στην Α΄ τάξη.
Όπως είναι γνωστό, κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης.

 

Το  Κέντρο μας διαθέτει την πιστοποίηση και την δυνατότητα να παρέχει σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά ηλικίας 5 – 6 ετών, τα οποία θα πάνε στην Α΄τάξη του Δημοτικού σχολείου την επόμενη χρονιά, το επίσημα αναγνωρισμένο Α΄ ΤΕΣΤ, το οποίο είναι ένα απλό, ευχάριστο και σύντομο Προληπτικό Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας.
Ελέγχει κατά πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να φοιτήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό σχολείο.

Προβλήματα Λόγου

Το παιδί μου μιλάει αλλά δεν μπορεί να πει κάποια γράμματα

Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει στην Α΄ Δημοτικού;

Η δυσκολία που παρουσιάζουν κάποια παιδιά στην παραγωγή συγκεκριμένων ήχων / φωνημάτων αποτελεί το πιο συχνό πρόβλημα ομιλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, κυρίως. 

Αυτό συνήθως οφείλεται σε μη ακριβής τοποθέτηση, δηλαδή το παιδί δεν ακολουθεί τον ακριβή τρόπο παραγωγής του κάθε ήχου. 

Κάθε δυσκολία στην ομιλία ενός παιδιού θα πρέπει να αξιολογείται από ειδικό ώστε να αποκατασταθεί και να μην παρουσιάσει συνέπειες στην μετέπειτα σχολική πορεία του. 

Προβλήματα Συμπεριφοράς

Το παιδί μου συγκεντρώνεται δύσκολα και είναι ανοργάνωτο

Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει στην Α΄ Δημοτικού;

Δεν έχουν όλα τα παιδιά την ίδια ικανότητα συγκέντρωσης. Η ικανότητα αυτή διαφοροποιείται από ηλικία σε ηλικία ακόμη και στο ίδιο παιδί. Παιδιά που είναι ιδιαίτερα υπερκινητικά κατά την προσχολική περίοδο έχουν μεγάλες πιθανότητες να παρουσιάσουν και δυσκολίες στη συγκέντρωση στην σχολική ηλικία. Η αδυναμία στη συγκέντρωση επιδρά αρνητικά και στην ικανότητα οργάνωσης της μελέτης αλλά και στην παρακολούθηση του μαθήματος. Πολλές φορές ξεχνά τετράδια ή βιβλία ενώ οι εργασίες για την επόμενη μέρα δεν σημειώνονται σωστά με αποτέλεσμα να μην γίνονται.

Η παρέμβαση σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζεται σε 3 άξονες: μαζί με το παιδί, με το γονέα αλλά και μαζί με τον δάσκαλο. Σε κάποιες (λίγες)  περιπτώσεις παρουσιάζεται η λεγόμενη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) μια διαταραχή που εκδηλώνεται με έντονη παρορμητικότητα, δυσκολία στην προσοχή και τη συγκέντρωση, αλλά και υπερκινητικότητα.