Ομαλή ανάπτυξη του λόγου του παιδιού

Φυσική λεκτική εξέλιξη ενός παιδιού:

 

 • Από 1 έως 2 χρονών:

 

 • Αρθρώνει 20 – 40 λέξεις
 • Κάνει ερωτήσεις τονίζοντας το τέλος της φράσης
 • Ακολουθεί 3 διαφορετικές οδηγίες μίας δραστηριότητας
 • Κάνει ήχους ζώων
 • Απαντά ναι / όχι σε ερωτήσεις
 • Δείχνει 5 μέρη του σώματος

 

 • Από 2 έως 3 χρονών: 

 

 • Αρθρώνει μέχρι 300 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί άρθρα στην ομιλία του
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό
 • Σχηματίζει πρόταση 3 λέξεων με συνδυασμό ουσιαστικό με ρήμα                
 • Κάνει ερωτήσεις ( Τι;  Πού;  Γιατί; Τι είναι αυτό; )
 • Απαντά στην ερώτηση  « Ποιός» 

 

 • Από 3 έως 4 χρονών: 

  

 • Αρθρώνει μέχρι 500 λέξεις
 • Παρακολουθεί μία ιστορία που του διαβάζουν για 5 λεπτά
 • Αρθρώνει σχεδόν όλα τα φωνήματα εκτός ρ, σ, λ, ξ, ψ και φωνημικά συμπλέγματα 
 • Χρησιμοποιεί μελλοντικούς χρόνους  
 • Διηγείται άμεσες εμπειρίες

 

 • Από 4 έως 5 χρονών: 

 

 • Αρθρώνει σχεδόν όλα τα φωνήματα εκτός από το ρ και το λ και ορισμένα φωνητικά συμπλέγματα
 • Χρησιμοποιεί αρνήσεις
 • Σχηματίζει μεγαλύτερες και πιο σύνθετες προτάσεις
 • Το λεξιλόγιο φτάνει τις 1200 λέξεις
 • Λέει μία γνωστή ιστορία χωρίς βοήθεια εικόνων

 

 • Από 5 έως 6 χρονών: 

 

 • Διηγείται τα νέα της ημέρας
 • Αρθρώνει σχεδόν όλα τα συμφωνικά συμπλέγματα
 • Αρθρώνει πολυσύλλαβες λέξεις
 • Ρωτάει τη σημασία άγνωστων λέξεων
 • Χρησιμοποιεί και κατανοεί τις έννοιες «χθες» και «αύριο»

Χρησιμοποιεί σωστά τους γραμματικούς - συντακτικούς κανόνες